Thỏa thuận và điều khoản sử dụng dịch vụ

LƯU Ý: XIN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM dịch vụ. BẠN CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỊCH VỤ KHI BẠN ĐỒNG Ý TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA BẢN THỎA THUẬN, HÃY BẤM VÀO NÚT “HỦY BỎ” VÀ NGỪNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH. NẾU BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN, HÃY BẤM VÀO NÚT “ĐỒNG Ý“.

1. Quyền sử dụng

Bạn không được phép:

  • Dịch ngược mã chương trình (debug, reverse engineer, decompile, disassemble), hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm xem, khám phá, tìm hiểu mã nguồn, mã lệnh của phần mềm, hoặc các hành động tương tự khác.
  • Chỉnh sửa, bẻ khóa (crack, patch), can thiệp hoặc các hành động khác, nhằm thay đổi hoạt động của phần mềm.
  • Phát triển các sản phẩm khác dựa trên phần mềm Bkav hoặc dựa trên bất kỳ thành phần nào của.
  • Dùng dịch vụ theo bất kỳ cách nào khác mà không được chỉ ra trong bản thỏa thuận này.

2. Cập nhật

được thường xuyên cập nhật các phiên bản mới. Nếu bạn sở hữu Bản quyền sử dụng, trong thời gian hiệu lực của Bản quyền sử dụng, bạn được cập nhật các phiên bản mới của.

3. Trách nhiệm:

VỀ LÝ THUYẾT, PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DO CÁC TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN HOẶC CHỦ QUAN, DO CÁC TÁC ĐỘNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH, PHẦN MỀM KHÁC CHẠY CÙNG TRÊN MỘT MÁY TÍNH GÂY XUNG ĐỘT VỚI. KHÔNG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO BẠN ĐƯỢC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI (TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP) GẶP PHẢI BAO GỒM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN: MẤT MÁT DỮ LIỆU, SỰ SẴN SÀNG CỦA HỆ THỐNG, CƠ HỘI, TIỀN, TINH THẦN, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM. KHÔNG TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN TRẢ ĐỂ SỞ HỮU BẢN QUYỀN SỬ DỤNG BKAV TRÊN MÁY TÍNH ĐÓ. ĐIỀU KHOẢN NÀY LUÔN CÓ HIỆU LỰC, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẢN THỎA THUẬN NÀY.

4. Thông tin giúp bảo vệ máy tính tốt hơn:

Trong quá trình sử dụng, bạn đồng ý cung cấp cho những thông tin như file nghi ngờ, file thực thi, checksum; bản quyền đang sử dụng; thông tin về máy; thông tin về hệ điều hành; cấu hình máy, bộ nhớ, chương trình cài đặt, tiến trình hoạt động, thông tin file log, dữ liệu registry, các thống kê về việc sử dụng Bkav… nhằm phục vụ cho quá trình cập nhật phần mềm, hỗ trợ người sử dụng, thống kê, nghiên cứu, công bố và cảnh báo các xu hướng an ninh thông tin.